fbpx skip to Main Content
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług sklepu internetowego EQdo Karty Emocji (dalej: Sklepu)  zamieszczonego pod adresem www.EQdo.pl Regulamin dostępny jest do pobrania formie pliku .pdf. W celu pobrania Regulaminu kliknij tutaj.

 Właścicielem sklepu jest Rafał Nykiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Coaching adres ul. Kasztanowa 5 nip 727-150-89-78 zwany dalej również Sprzedającym.

 Kupującym jest każdy użytkownik zawierający umowę sprzedaży produktów wystawionych na sprzedaż w Sklepie.

 Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest oświadczenie Kupującego, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

 1. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 1. ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy drogą mailową.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania zakupionych treści cyfrowych na adres mailowy, po potwierdzeniu opłacenia zamówienia / zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 8. W momencie wysłania zakupionych treści cyfrowych objętych umową sprzedaży na adres mailowy Kupującego
 1. PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić z pomocą przelewu bankowego.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar dostarczany jest na adres podany w zamówienie. .W przypadku treści cyfrowych towar dostarczany jest wyłącznie na aktywny adres mailowy Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do pobrania treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości email.
 6. Link do pobrania jest aktywny 7 dni od momentu wysłania wiadomości potwierdzającej zakup wraz z linkiem do pobrania pliku cyfrowego.
 7. Kupujący może pobrać treści cyfrowe korzystając z przesłanego linka dwukrotnie. W pozostałych przypadkach musi się skontaktować ze Sprzedawcą.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Rafał Nykiel hello@EQdo.pl , ul.Kasztanowa 5, Grabina 92-701 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TEAM COACHING, ul. Kasztanowa 5, Grabina 92-710

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………….

–Data zawarcia odbioru

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów)

–Data

 

 

DANE OSOBOWE

 W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04), dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Nykiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Coaching, ul.Kasztanowa 5, Grabina 92-701
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży zakupionych przez Kupującego produktów i usług, przesyłania newslettera, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. B RODO oraz art. 18 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219. t.j. z dn. 2017.06.24);
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współuczestniczące w realizacji zamówienia, organizacji warsztatów, tworzenia i wysyłania newslettera, w szczególności podmioty wskazane przez Kupującego, dostarczające Kupującemu zakupione produkty
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– niezbędny do realizacji procesu sprzedaży z uwzględnieniem okresu prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady oraz terminów wynikających ze szczególnych unormowań związanych z przechowywanie dokumentów księgowych,

– niezbędny do przeprowadzenia warsztatów, począwszy od zakupienia udziału w warsztatach aż do ich zakończenia,

– w zakresie wysyłania newlstera – do momentu rezygnacji otrzymywania newslettera;

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu sprzedaży oraz wysyłki newslettera.

 

COOKIES

 Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, tj. do:

– zapamiętania danych i wyborów użytkownika, w tym uzupełnionych pól wyboru oraz tekstowych

Na stronie umieszczone zostały wtyczki portali społecznościowych, z których korzystanie może spowodować zbieranie danych o użytkowniku przez te podmioty. Podmioty te nie są kontrolowane przez administratora niniejszej strony, a wszelkie zasady gromadzenia prze nie danych można znaleźć w ich regulaminach, umieszczonych na ich stronach internetowych. Zaleca się zapoznanie z tymi dokumentami przed korzystaniem z zamieszczonych wtyczek.

Pliki cookies gromadzone są na urządzeniach użytkownika. Ich gromadzenia można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy adresy stron WWW z instrukcją wyłączenia gromadzenia plików cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Akceptacja bądź jej brak na gromadzenie i korzystanie z plików cookies odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

EN PL
Back To Top