fbpx skip to Main Content
Jak Zadbać O Swój Stan Emocjonalny Pomagając Innym (czas Czytania 2 Minuty)

Jak zadbać o swój stan emocjonalny pomagając innym (czas czytania 2 minuty)

Każdy z nas mając życie prywatne mierzy się z wyzwaniami ma swoje problemy i może mieć także niezałatwione sprawy osobiste. Nie na wszystko mamy wpływ. Dobrze by było, gdybyśmy poświęcali czas i energię na rozwój, czyli pośrednio na załatwianie czy domykanie spraw osobistych, Nikt nie oczekuje coacha, czy mentora, że będzie doskonały, a raczej tego, że będzie miał świadomość tego co się dzieje z nim i w jego życiu, oraz, że  dążył do znalezienia skutecznych rozwiązań. Natomiast przystępując do sesji, obowiązkiem coacha jest odcięcie się od tego co prywatne i co może sprawiać kłopot. Efektem ma być pełna koncentracja na kliencie i jego sprawach, a także poświęcenie mu 100% uwagi. Dlatego w interesie osób wykonujących ten zawód, a także ich klientów jest własny rozwój, szczególnie w obszarze zaradzania emocjami. Warto poświęcić czas na własny proces psychoterapii lub/i coachingu, kiedy poczujesz, że możesz potrzebować tego typu wsparcia. Warto także skorzystać  z usług superwizora coachingu, szczególnie, kiedy jesteś na początku swojej drogi w tym zawodzie. Na późniejszych etapach to też zwykle dobry pomysł, choć wtedy zwykle pracuje się nad nieco innym kategorią tematów.

Wracając do sesji, to najczęściej elementami rozpraszającym, i równocześnie zmniejszającymi efektywność pracy są towarzyszące każdemu z nas myśli i emocje. Osoba wykonująca zawód coacha powinna nieustanie ćwiczyć zarządzanie myślami oraz emocjami. Pierwszym etapem jest zawsze zwiększanie świadomości tego co w nas się dzieje (myśli, emocje, oceny, plany, oczekiwania, potrzeby itp.) Najczęściej mechanizm powstawania nieprzyjemnych emocji przebiega poprzez nieświadome generowanie nieprzyjemnych myśli. Dlatego sposoby na zapanowanie nad sposobem myślenia wydają się być kluczowe w obszarze kompetencji coacha.

Doświadczani coachowie mają do dyspozycji indywidualne narzędzia wyciszania się przed sesją i utrzymywania stanu wyciszenia w ciągu całego spotkania. Najczęściej są to techniki relaksacyjne, oddechowe lub medytacyjne.

Twoja postawa jako coacha w czasie sesji powinna charakteryzować się brakiem ocen, wiarą w możliwości klienta, oraz szacunkiem. Wielu osobom trudno jest przestać (nieświadomie?) oceniać innych, nawet w myślach. Dlatego praca nad postawą, która została kiedyś nazwana akceptująca uważną obecnością, powinna być prowadzona nieustanie.

Podsumowując, aby zadbać o skuteczność własnej pracy, coach powinien zadbać o swój stan emocjonalny zarówno przed sesją i w jej trakcie. Odciąć się od problemów życia codziennego i wejść w stan otwartości i nieoceniania, tak aby ułatwić sobie prace na sesji poprzez pełną koncentrację na kliencie i jego sprawach.

Rafał Nykiel

EN PL
Back To Top